Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Regulaminy

statut_pzw__20170315__final.pdf

Regulamin Organizacyjny Koła.pdf

regulamin_amatorskiego_polowu_ryb_od_1012020r.pdf

regulamin_nadawania_odznak_honorowych_i_okolicznosciowych_pzw__2019.docx

Regulamin w Sprawach Przewinień Członków.pdf

Regulamin Działania Rzeczników Dyscyplinarnych.pdf

 

     

                  okon.jpg

                       okon.jpg

Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW 2019

zatwierdzone Uchwałą nr 101/XII/2018 ZG PZW w dniu 15 grudnia 2018 r.

Aktualny link poniżej

 

http://www.gpximp.pzw.org.pl/cms/25221/zasady_organizacji_sportu_wedkarskiego_pzw_2019